Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door SEDU Internet, hierna te noemen SEDU Internet.

Bij bezoek aan deze website kan SEDU Internet. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert SEDU Internet uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door SEDU Internet beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

SEDU Internet verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan SEDU Internet heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van SEDU Internet of licentiehouder, een bestelling bij SEDU Internet of licentiehouder te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van SEDU Internet of licentiehouder.

SEDU Internet gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan SEDU Internet heeft verstrekt. Als u SEDU Internet of licentiehouder. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt SEDU Internet de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt SEDU Internet de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal SEDU Internet of licentiehouder de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt SEDU Internet of licentiehouder de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met SEDU Internet gerelateerde vennootschappen, licentiehouders, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan SEDU Internet of licentiehouders uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van SEDU Internet of licentiehouders. die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via support@sedu-internet.com.

.

Om ervoor te zorgen dat de website van SEDU Internet goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt SEDU Internet bezoekgegevens van haar website bij. SEDU Internet gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via het inlogscherm om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot support@sedu-internet.com

 

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop SEDU Internet. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met SEDU Internet. Indien u geen prijs stelt op informatie omtrent producten of diensten van SEDU Internet of licentiehouders, kunt u dit aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen Privacy Statement

SEDU Internet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2016 - 2023 W4SIGN.nl onder licentie van SEDU Internet